Odbiór wyników badań oraz dokumentacji medycznej możliwy jest tylko po okazaniu upoważnienia. Upoważnienie można wypisać już w momencie składania deklaracji POZ lub przy pierwszej wizycie.