Pracownia Rentgenowska

Charakter i przebieg badania
Badania RTG mają charakter nieinwazyjny, służą do szybkiej diagnostyki układu kostnego człowieka. Badanie takie polega na prześwietleniu określonej części ciała wiązką promieniowania rentgenowskiego. Ze względu na bardzo dużą przenikliwość, promieniowanie rentgenowskie przechodzi przez ciało pacjenta, dociera do płyty obrazowej w kasecie następnie obraz z płyty po przeskanowaniu tworzy cyfrowe zdjęcie rentgenowskie. Zdjęcie takie następnie opisuje lekarz radiolog na komputerowej stacji diagnostycznej. Szczegółowe informacje na temat przygotowania do badania pacjent uzyskuje w momencie rejestrowania się.

Promieniowanie rtg może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania jest zredukowana do najmniejszego poziomu, zapewniającego uzyskanie poprawnych technicznie obrazów. Narażenie na promieniowanie rtg w pracowniach rtg jest monitorowane przez wprowadzony stały program kontroli jakości.
Badania rtg u kobiet w ciąży wykonuje się:
• w ograniczonych przypadkach, jeżeli nie może być wykonane po rozwiązaniu;
• w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją przez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie osłon osobistych na okolice brzucha i miednicy.
Badania rtg terminowe u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.
JEŚLI JESTEŚ W CIĄŻY, POINFORMUJ PERSONEL O TYM FAKCIE PRZED WYKONANIEM BADANIA.
U dzieci zaleca się wykonanie badania TK po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.