Czas trwania powrotu do dawnej sprawności zależy przede wszystkim od stanu pacjenta – przy znacznej niepełnosprawności proces rehabilitacji będzie dłuższy i intensywniejszy.