lek. Tomasz Rosiński

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, Dział Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.