lek. Bartosz Markiewicz

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach. specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu (kości, stawy, mięśnie).