Czym zajmuje się neonatolog?

Istnieją sytuacje, w których neonatolog opiekuje się dzieckiem jeszcze przed jego narodzinami. Zdarza się to, gdy matka choruje lub gdy w badaniach prenatalnych wykryto wady płodu. Neonatolog określa wtedy wytyczne dotyczące prawidłowego prowadzenia ciąży, terminu porodu, możliwości wykonania zabiegów ratujących zdrowie i życie niemowlaka. Opieka nad dzieckiem jeszcze nienarodzonym polega również na tym, że lekarz sprawdza jego parametry życiowe (rytm serca, oddech, aktywność ruchową). Te działania są kontynuowane przez neonatologa także po urodzeniu dziecka.
Nie każdy niemowlak znajdujący się jeszcze w łonie matki wymaga opieki neonatologa. Konieczność taka zachodzi dopiero po narodzinach. Neonatolog bada bowiem każdego niemowlaka. Ocenia, w jakim stopniu rozwój dziecka jest prawidłowy, rozpoznaje zaburzenia oraz patologie.
Pierwsza czynność neonatologa po narodzinach niemowlaka to ocena jego staniu w skali Apgar. Bierze się wtedy pod uwagę zabarwienie skóry, pracę serca, reakcję na bodźce zewnętrzne, napięcie mięśni oraz oddech. Następnie dziecko jest ważone i mierzone. Neonatolog sprawdza także głowę, kręgosłup, narządy wewnętrzne, przepływ krwi przez tętnice, kolana, stawy biodrowe, stopy, narządy płciowe, podniebienie i język.
Neonatolog powinien jak najszybciej określić stan zdrowia noworodka, a w efekcie wykryć wszelkie nieprawidłowości. To punkt wyjścia do ewentualnej dalszej diagnostyki oraz leczenia. Ciężki wady rozwojowe niejednokrotnie ujawniają się dopiero po porodzie. Neonatolog może wtedy zatrzymać niemowlaka na oddziale patologii noworodków.