lek. Monika Kozłowska, specjalista neonatolog, koordynator Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka przy ul. Prostej w Kielcach.