lek. Łukasz Jastrzębski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nr 1048, asystent Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach