lek. Monika Kozłowska

Specjalista neonatolog, koordynator Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka przy ul. Prostej w Kielcach.